Eltera doo Paljetkova 10,Zagreb,tel./fax.01-3882-305

                                                                Sve što trebate za  ELEKTRONIKU i AUTOMATIKU

                                                                           Odaberite proizvod i pošaljite upit na naš e-mail: eltera@zg.htnet.hr

                                                                                                          DC  NAPAJANJE
NAPAJANJA DC   

OPTIČKI SENZORI

INDUKTIVNI SENZORI

ROTACIONI ENKODERI

SENZORI DUŽINE I KUTA

SENZORI PRITISKA

SENZORI PROTOKA

TLAČNE SKLOPKE

KABLOVI I KONEKTORI ZA SENZORE

BROJAČI IMPULSA

PROCESNI DISPLEJI

KONEKTORI OKRUGLI

KONEKTORI ČETVRTASTI

DC MIKROMOTORI SA GETRIBOM    

KORAČNI MOTORI SA KONTROLEROM

SERVO MOTORI ZA POZICIONIRANJE

PNEUMATIKA

PROCESNI VENTILI

MEHATRONIKA

 

 

 

 

 

 

Mnogo senzora,PLC,automatike,elektronike u DISTRELEC katalogu klikni ovdje !

 

 

Odaberite proizvod i pošaljite upit na naš         e-mail: eltera@zg.htnet.hr

 

Odaberite proizvod i pošaljite upit na naš         e-mail: eltera@zg.htnet.hr
Odaberite proizvod i pošaljite upit na naš         e-mail: eltera@zg.htnet.hr