Mnogo senzora,PLC,automatike,elektronike u DISTRELEC katalogu klikni ovdje !

                                                                    Eltera doo Paljetkova 10,Zagreb,tel./fax.01-3882-305

                                                                                         MEHATRONIKA

                                                                           Odaberite proizvod i pošaljite upit na naš e-mail: eltera@zg.htnet.hr

Mehatronika

Kit za upravljanje i pogon

Programabilni kontroler za 4 osi

USB kontroler za 4 osi CNC

PLC za uravljanje sa koračnim motrima

Napajanje za koračne motore

DC motori sa driverom

AC motori sa kontrolerom

Driveri za koračne motore

Driver za 4 osi

Koracni motori

Koračni motori sa getribom

Servo koračni motori integrirani

Servo koračni motori sa povratnom vezom

Servo motori za pozicioniranje

Trofazni koračni motori za CNC

Linearni aktuatori

Tubularni aktuatori

Linearne vodilice

Linearni ležajevi

Držači za vodilice

Spojnica za motor

Plazma rezanje

 

                                                                   

                

     

           Linearni aktuatori

Driveri za koračne motore

Koračni motori

         

       Koračni motori sa kočnicom

koračni motori sa getribom

Integrirani koračni motori

                                   

        

        Napajanje za koračne motore

Koračni motori sa enkoderom i povratnom vezom

       

       Trofazni koračni motori

     

      Motori 220VAC sa getribom i sa      regulacijom broja okretaja

       

Upravljački kontroler za koračne motore za 4 osi CNC

       

         Tubularni aktuatori

 

 

  

       PLC za uravljanje sa koračnim motrima

 

          

             USB kontroler za 4 osi CNC

 

                                    

good hits
Websites Statistics Tool